Zobacz, jakie to wygodne

Aplikacja Warehouse Manager – korzyści

Otrzymasz od nas dostęp do Aplikacji Warehouse Manager, która sprawi, że zarządzanie magazynem i zamówieniami będzie szybkie i wygodne. Sprawdź, jakie korzyści daje aplikacja.

Dostęp do magazynu 24h/7d

Aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu magazynowego, zlecenie przyjęcia towaru na stan lub wydanie jego konkretnej ilości. Wszystko to i wiele więcej w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

Zarządzaniem towarem wątpliwym

Aplikacja umożliwia przyjmowanie towaru, który budził wątpliwości w momencie dostawy na tzw. magazyn kwarantanny. Z tego miejsca można go przesunąć z powrotem na magazyn główny, odesłać dostawcy lub zareklamować.

Wygodny proces reklamacyjny

Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie reklamacjami. Towar do reklamacji, który np. został zwrócony z winy usługodawcy lub z jego winy nie został wysłany w terminie może zostać przyjęty na tzw. magazyn reklamacji

Szybkie dostawy i przyjęcia towaru

Aplikacja pozwala łatwo i szybko zlecać przyjęcia lub wydania towaru, a także umożliwia dodawanie produktów, edycję danych o produktach oraz zarządzanie raportami magazynowymi i fakturami